studia podyplomowe design thinking uniwersytet szczeciński

Czas na innowacje

discovery

W jaki sposób, w czasach ciągłej zmiany, możesz wyróżnić siebie i swoją firmę?

Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej w biznesie, opartym na kontakcie z klientem końcowym, wymaga w obecnych czasach nie tylko elastycznej polityki cenowej, ale również znalezienia jak największej liczby wyróżników w swojej ofercie, zarówno przy sprzedaży produktów jak i usług. Metodyka design thinking jest doskonałym narzędziem na znalezienie takich wyróżników, dzięki tworzeniu udoskonalonego produktu lub usługi wraz z użytkownikami końcowymi. Dodatkowo, pobudza kreatywność zaangażowanych w nią osób co pozwala na wypracowanie całkiem nowych, niespotykanych dotychczas rozwiązań. Chcecie Państwo lepiej rozwiązywać problemy swoich klientów, budować przewagę konkurencyjną i budować silną markę opartą na dopasowanych produktach lub usługach? Zapraszamy na studia podyplomowe Design Thinking!

Firmy, które używają
Design Thinking

 • Apple
 • Marriot
 • SAP
 • Phillips
 • LEGO
 • General Electric
 • Google

Czym jest Design Thinking

Design Thinking to metodyczne podejście do procesu innowacji. Metoda ta wywodzi się z Uniwersytetu Stanforda, znajdującego się w centrum innowacyjnej Krzemowej Doliny w USA. Sposób tworzenia nowych produktów i rozwoju biznesu, który przyczynił się do wzrostu takich firm jak Apple, Google czy Procter&Gamble, przekonał firmy na całym świecie do swojej użyteczności.

Proces DT realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół i składa się z pięciu elementów: w pierwszej kolejności należy zrozumieć potrzeby i cele użytkownika. Na tej podstawie definuje się problem, który zespół będzie rozwiązywał. Mając zdefiniowany problem, przystępuje się do etapu generowania rozwiązań. Po wyborze jednego (lub kilku) następuje etap prototypowania, aby wykonać testy i zebrać informację zwrotną dotyczącą prezentowanych rozwiązań. Proces DT nie jest liniowy – w trakcie realizacji zespół uczy się i może stwierdzić, że należy powrócić do etapu generowania pomysłów lub nawet definiowania problemu. Podczas wszystkich etapów używa się określonych narzędzi oraz opiera na ogólnych zasadach Design Thinking.

Na czym opiera się Design Thinking


Kreatywność

Kreatywność

Współczesne problemy wymagają nieszablonowego podejścia, opartego o zarówno o myślenie logicznie, jak i kreatywne. Najlepsze rozwiązania często czerpią z doświadczeń z innych obszarów oraz kreatywnie łączą różne podejścia.

Eksperymenty

Eksperymenty

Najlepszym sposobem weryfikacji pomysłu jest jego przetestowanie w świecie realnym. Poprzez testowanie prototypoów nadajemy naszym pomysłom dodatkowej siły oraz z szybciej dochodzimy do optymalnego rozwiązania.

Orientacja na wyniki

Orientacja na wyniki

Design Thinking jest procesem kreatywnego tworzenia rozwiązań. Dobre rozwiązanie problemu jest celem starań zespołu projektowego. Szereg technik używanych w DT ma na celu jak najszybsze dotarcie do najlepszego rozwiązania.

career

przydatne każdemu

Dla kogo są studia Design Thinking

Studia DT to propozycja dla: menedżerów średniego oraz wyższego stopnia, osób zaangażowanych w tworzenie nowych produktów oraz usług, pracowników działów kreatywnych, osób tworzących ofertę dla klientów oraz wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak współpraca z klientami może doprowadzać do fantastycznych rezultatów w postaci nowych produktów oraz usług.

Bez względu na to, jaki zawód wykonujesz, jeśli podejdziesz do niego z kreatywnością, wypracujesz lepsze rozwiązania i osiągniesz większy sukces.

— Tom Kelly —

Tematyka studiów

Zakres tematyczny studiów został opracowany przez praktyków Design Thinking i projektowania zorientowanego na użytkownika. Prezentowana wiedza dostarcza obszernej wiedzy zarówno z zakresu tworzenia innowacji poprzez metody projektowane, jak i zarządzania stworzonymi innowacjami. Absolwent studiów posiada wiedzę i narzędzia do kompleksowego zajmowania się innowacjami w swojej firmie.

Aspekty gospodarcze innowacji

Aspekty gospodarcze innowacji

Pierwszy blok tematyczny dostarcza informacji o innowacjach oraz jest wstępem do obszaru zarządzania innowacjami w firmie. Uczestnik pozna współczesne podejścia do koncepcji innowacji oraz dowie się w jaki sposób innowacje chronić prawne i je komercjalizować w celu osiągnięcia zysków.

Przedmioty realizowane w ramach tego modułu:
 • Wstęp do innowacji
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Komercjalizacja innowacji
 • Zarządzanie konkurencyjnością

Innowacje w organizacji

Innowacje w organizacji

Drugi blok tematyczny omawia obszar kreatywności. Uczestnik dowiaduje się, w jaki sposób rozwijać kompetencje twórcze własne i swojej organizacji. Uczestnik dowie się, w jaki sposób funkcjonuje organizacja, którą można nazwać kreatywną, jak zachowują się jej pracownicy oraz w jaki sposób prowadzone są innowacyjne projekty.

Przedmioty realizowane w ramach tego modułu:
 • Kreatywność indywidualna i zespołowa
 • Zarządzanie projektem innowacyjnym – wstęp do metodyki agile
 • Komunikacja w Design Thinking
 • Business coaching
 • Design-Driven Organisation

Human-Centered Design

Human-Centered Design

Trzeci blok opierając się na wiedzy z poprzednich zajęć wyjaśnia, w jaki sposób w organizacji tworzyć innowacje rozwiązujące realne problemy klientów. W jaki sposób zbierać informacje od użytkowników, jak tworzyć rozwiązania oraz je testować – to fundamentalne kwestie rozwiązywane poprzez proces Design Thinking.

Przedmioty realizowane w ramach tego modułu:
 • Design research
 • User experience design
 • Human-Centered Design – teoria procesu

Metody projektowania w biznesie

Metody projektowania w biznesie

Czwarty blok to zwieńczenie dotychczasowych wysiłków. Uczestnicy wykorzystując dotychczas zebraną wiedzę wykonają projekty, których celem jest: opracowanie nowego produktu, nowej usługi, nowego modelu biznesowego. Po ukończeniu tego bloku uczestnik potrafi analizować produkty, usługi, modele biznesowe poprzez pryzmat ich innowacyjności i stopnia zaspokajania prawdziwych potrzeb klientów.

Przedmioty realizowane w ramach tego modułu:
 • Projektowanie usług i doświadczeń
 • Projektowanie produktów
 • Projektowanie modeli biznesowych

Rozwiń kompetencje i wprowadź zmiany do swojej organizacji

Przejdź do strony rejestracyjnej

 

Design to ciekawe słowo. Niektórzy myślą, że chodzi w nim o to, jak coś wygląda. Ale kiedy spojrzeć głębiej, chodzi o to, jak coś działa.

— Steve Jobs —

Prowadzący

Hubert Dyba

Specjalista w zakresie innowacji i transferu technologii. Zajmuje się komercjalizacją technologii ICT na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Konsultant w projekcie Enterprise Europe Network – inicjatywie Komisji Europejskiej na rzecz wsparcia przedsiębiorców. Doświadczony trener przedsiębiorczości, ze szczególnym naciskiem na innowacyjne modele biznesowe. Zaangażowany w inicjatywy takie jak Samsung LABO, MIT Enterprise Forum. Stypendysta MNiSW na Uniwersytecie Stanforda USA w ramach programu Top 500 Innovators.

Łukasz Michno

Scrum Master, konsultant. Od kilku lat związany z wytwarzaniem oprogramowania w szczecińskiej firmie home.pl. Współtwórca bloga mlynarze.com, traktującego o metodykach zwinnych. Specjalizuje się w transformacjach i wdrażaniu metodyk zwinnych w organizacjach, coachingu Agile, wsparciu zespołów deweloperskich oraz managementu. Jego celem jest organizowanie zmotywowanych zespołów, które tworzą produkty o wysokiej wartości dla klienta końcowego. Zagorzały zwolennik Scruma.

Maciej Pankiewicz

Projektant i inżynier cyfrowych produktów. Ukończył informatykę, po czym poświęcił się projektowaniu rzeczy, które wyświetlają się na otaczających nas ekranach. Specjalista od projektowania interakcji i doświadczeń użytkownika. Przez minione lata pracował głównie z zespołami projektowymi w Kalifornii nad rozwiązaniami na urządzenia mobilne. W tej chwili współtworzy nowoczesną platformę e-commerce dla największej firmy hostingowej w Europie środkowej.

Paweł Żebrowski

Absolwent Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2006 r. Konsultant ds. Transferu Technologii Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Obecnie pełni obowiązki Kierownika Działu Centrum Transferu Technologii, specjalizuje się w branży ochrony środowiska. Trener, specjalista z zakresu rozwoju biznesu – przeprowadza audyty technologiczne, innowacyjne, badawczo-rozwojowe oraz oceny pomysłów na biznes m.in. metodami Quicklook, Business Model Canvas oraz metodami autorskimi. Koordynator projektów w ramach PO IG. Absolwent Programu Top 500 Innovators- ponad 2 miesięcznego stażu na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w USA, członek SHOPA Design Thinking Workspace, zaangażowany w szkolenia oraz przeprowadzanie projektów design thinking na rzecz MŚP.

Dołącz do grona praktyków Design Thinking

Przejdź do strony rejestracyjnej

Znajdziesz tam informacje dotyczące logistyki, terminów i zasad uczestnictwa w studiach

Back to Top